Pracownie komputerowe

W roku  szkolnym 2006/07 odbyła się uroczyste otwarcie nowej pracowni internetowej. W trakcie otwarcia obecny był Wójt Gminy Przystajń, rodzice i zaproszeni goście.     Otrzymaliśmy nową pracownię internetową. Powstała ona w ramach programu wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodatkowe informacje można też uzyskać na stronach: www.efs.gov.pl oraz  www.europa.eu.int. W nowej pracowni jest serwer i 10 bogato  wyposażonych stanowisk uczniowskich […]

read more