SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W PSP W BORZE ZAJCIŃSKIM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

read more

UWAGA RODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015 W GMINIE PRZYSTAJŃ

·        Do kogo kierowana jest pomoc? W roku szkolnym 2014/2015 pomoc skierowana zostaje do: uczniów z klas II-III szkoły podstawowej, uczniów klasy VI szkoły podstawowej, uczniów : słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym […]

read more

OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2014r o godz. 800 Mszą Św. Otwarcie pracowni językowej o godz. 8:40 Następnie zapraszamy Rodziców, dzieci i uczniów na krótkie spotkanie organizacyjne z Wychowawcami: Rodzice dzieci 3-4 letnich, sala nr 4 Rodzice dzieci 5-6 letnich, sala nr 7 Klasa I – sala nr 1, Klasa II – sala nr […]

read more

„ Twórcza Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim”

Wakacje powoli dobiegają końca, a przed nami kolejny rok szkolny z projektem „Twórcza Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Uczniowie biorący udział w projekcie nadal mogą korzystać z wszystkich form wsparcia przewidzianych w projekcie, takich jak: –  Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, –  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, –  Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, […]

read more