Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

4 stycznia 2021 Marcello 0

W celu zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej w okresie ferii zimowych Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kłobucku uruchamia dodatkowy numer telefonu 572-143-287 pod […]

Informacja o poradni

11 grudnia 2020 Marcello 0

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kłobucku informuje, że w ramach wspomagania przedszkoli, szkół i placówek uruchomiła Telefoniczny Punkt Konsultacyjny.  Kontakt z pracownikami Poradni w ramach Punktu Konsultacyjnego […]