Nowe pracownie – projekt “Dogonimy najlepszych”

read more

Projekt UE „W Borze każdy przedszkolakiem być może”

read more

Rekrutacja uczestników do projektu pt.: „W Borze każdy przedszkolakiem być może”

read more

Informacja o projekcie „W Borze każdy przedszkolakiem być może”

 

read more

Spektakl

read more

Twórcza Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim

Za nami kolejne miesiące z projektem pn.: „Twórcza Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim”. W roku szkolnym 2014/2015 do uczestnictwa w projekcie zgłosiło chęć kolejnych 25 nowych uczestników. We wrześniu, dla uczestników – uczniów klas starszych, została zorganizowana wycieczka dydaktyczna do Muzeum Śląska Opolskiego, a dla uczniów klas I-III wycieczka do Muzeum Wsi Opolskiej, podczas której, […]

read more

„ Twórcza Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim”

Wakacje powoli dobiegają końca, a przed nami kolejny rok szkolny z projektem „Twórcza Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Uczniowie biorący udział w projekcie nadal mogą korzystać z wszystkich form wsparcia przewidzianych w projekcie, takich jak: –  Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, –  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, –  Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, […]

read more

Twórcza Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim

Powoli dobiega końca pierwszy semestr zajęć w ramach projektu unijnego „Twórcza Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim”. Pomimo, iż w miesiącu kwietniu i maju, było sporo wolnych dni, uczniowie klas szóstych, zmierzyli się już z pierwszym ważnym w ich życiu egzaminem. Mamy nadzieję, że dodatkowe zajęcia na które uczęszczają, pomogły im lepiej przygotować się do testu […]

read more

Pracownie komputerowe

W roku  szkolnym 2006/07 odbyła się uroczyste otwarcie nowej pracowni internetowej. W trakcie otwarcia obecny był Wójt Gminy Przystajń, rodzice i zaproszeni goście.     Otrzymaliśmy nową pracownię internetową. Powstała ona w ramach programu wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodatkowe informacje można też uzyskać na stronach: www.efs.gov.pl oraz  www.europa.eu.int. W nowej pracowni jest serwer i 10 bogato  wyposażonych stanowisk uczniowskich […]

read more