Konkursy

 

******************************************************************************************

KONKURSY KALENDARZOWE – link należy skopiować

https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Konkursy-kalendarzowe-PSP-2020/idn:37243

Prace konkursowe składać do 20 marca 2020r. u n-la plastyki. Zachęcamy do udziału w konkursach kl. V-VIII:

 • Indywidualny konkurs na wybrany komiks
 • konkurs zespołowy na piosenkę o tematyce strażackiej

******************************************************************************************

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „JURAJSKA PRZYRODA W OBIEKTYWIE” 

http://www.muzeumczestochowa.pl/wp-content/uploads/2019/06/REGULAMIN_III_edycja.pdf

***************************************************************************************************

KONKURSY 2018/2019

*****************************************************************************************************

 

*******************************************************************

„BEZPIECZNIE NA WSI: MASZYNA PRACUJE A DZIECKO OBSERWUJE”

Konkurs skierowany dla uczniów w dwóch kategoriach wiekowych:

– I grupa: klasy 0-III

– II grupa: klasy IV-VIII

Zadaniem jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, z materiałów trwałych (gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania), na temat zapobiegania wypadkom związanych z obecnością w gospodarstwie rolnym maszyn i urządzeń rolniczych. Pracy nie należy oprawiać.

Prace należy składać u nauczyciela plastyki do 22 marca 2019r. (piątek), podpisane ołówkiem na odwrocie pracy.

 

https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/ix-ogolnopolski-konkurs-plastyczny-dla-dzieci/

*************************************************

Zapraszamy do udziału w konkursie kalendarzowym Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 

https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Juz-sa-%EF%BF%BD-konkursy-kalendarzowe-PSP-2019/idn:36802

*************************************************

Wewnątrzszkolny Konkurs Plastyczny dla przedszkolaków „POLSKA MÓJ DOM”

 I.Organizator konkursu:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim,

Bór Zajaciński 78, 42-142 Bór Zajaciński

II.Cele konkursu:

 • Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, dumy z bycia Polakiem
 • Uwrażliwienie na historię Polski i narodu polskiego
 • Zwrócenie uwagi na to, że współczesne pokolenia mogą cieszyć się, tym że żyją w wolnym, niepodległym
 • Rozwijanie dziecięcej wyobraźni.

III.Uczestnicy konkursu:
Uczestnikami konkursu mogą być przedszkolaki:

 • 3-4 – latki
 • 5-6 – latki
 1. Jury
  1. W skład Jury wchodzą nauczyciele, przedstawiciele organizatorów, pracownicy szkoły organizującej konkurs.
  2. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Nie przysługuje od nich odwołanie.
  3. Jury ma prawo do rezygnacji z przyznania nagród i nie wyłaniania laureatów Konkursu.

V.Zasady konkursu:

 • Praca ma obrazować dom zamieszczony w konturach Polski (załącznik do pobrania u nauczyciela grupy przedszkolnej)
 • Sposób wykonania pracy – dowolny – rysunek, wyklejanka, praca z plasteliny lub modeliny, wycinanka itp.
 • Maksymalny rozmiar pracy A4

VI.Ocena prac, rozstrzygnięcie konkursu, nagrody:

 • Ocena prac: komisja konkursowa dokona oceny prac przyznając nagrody i wyróżnienia
 • Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę kreatywność oraz oryginalność.
 • Termin składania prac oraz rozstrzygnięcia:  11 listopad  
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone oraz opublikowane na stronie internetowej szkoły:

www.szkola-borzajacinski.pl w zakładce konkursy.

VII.Postanowienia końcowe:

 • Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.
 • Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych autorów przez organizatorów na potrzeby konkursu

Serdecznie zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia

**************************************************************************************************************************

WYNIKI GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNO-INFORMATYCZNEGO

„ORZEŁ W GODLE POLSKI, WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO”

W dniu 11 października  2018r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim odbyło się rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu plastyczno-informatycznego „ORZEŁ W GODLE POLSKI, WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO”.

W konkursie wzięli udział uczniowie z naszej gminy:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Borze Zajacińskim
 • Szkoła Podstawowa w Przystajni

Jury dokonało oceny i wytypowało laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Kl. I-IV

I miejsce – Agnieszka Krysik (PSP Bór Zajaciński)

II miejsce – Michalina Chrzęstek (PSP Bór Zajaciński) i Bartosz Kierat (PSP Bór Zajaciński)

III miejsce – Konrad Mann (SP Przystajń) i Szymon Rożek (PSP Bór Zajaciński)

Wyróżnienie – Dominika Kotarska (SP Przystajń) i Kacper Syrek (PSP Bór Zajaciński)

Kl. V-VI

I miejsce – Zuzanna Galiczak (PSP Bór Zajaciński) i Oliwia Biernacka (PSP Bór Zajaciński)

II miejsce – Mateusz Wolnicki (PSP Bór Zajaciński)

Wyróżnienie – Julia Patynowska (SP Przystajń)

Kl. VII-VIII

I miejsce – Alicja Wręczycka (PSP Bór Zajaciński)

II miejsce – Alicja Cebula (PSP Bór Zajaciński)

III miejsce – Michał Kudliński (PSP Bór Zajaciński)

Wyróżnienie – Oliwia Wręczycka (PSP Bór Zajaciński)

Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które zostały wręczone podczas Julileuszowych obchodów 90-lecia powstania szkoły.

 

**************************************************************************************************************************GMINNY KONKURS PLASTYCZNO-INFORMATYCZNY

„ORZEŁ W GODLE POLSKI, WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO”

<<załączniki>>

————————————————————————————————————————–

ROK SZKOLNY 2017/2018

KONKURS PLASTYCZNY DLA PRZEDSZKOLAKÓW „ZDROWY TALERZ” 

<kliknij tutaj>

 

 

***********************************************************************************************************************

KONKURS PLASTYCZNY

Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro
odbywającego się w 2018 roku pod hasłem: TAJEMNICE KARBOŃSKICH LASÓW

http://www.pgi.gov.pl/konkurs-geologiczny-2018/ 

……………………………………………………………………………………………………

KONKURS PLASTYCZNY

„Bezpieczeństwo w Twoim otoczeniu zależy od Ciebie”

http://www.straz.gov.pl/aktualnosci/kalendarzowe 

REGULAMIN KALENDARZOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO BEZPIECZEŃSTWO W TWOIM OTOCZENIU ZALEŻY OD CIEBIE.pdf

Prace plastyczne należy składać u nauczyciela plastyki do końca marca 2018r.

 

**************************************************************************************************************************

KONKURS PLASTYCZNY  „ORZEŁ BIAŁY – NASZA DUMA”

Dla uczniów klas IV- VII

Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:

 • temat pracy konkursowej –godła z orłem symbolizujące wszystkie okresy trwania państwowości polskiej, używane od czasów Mieszka I do współczesnych. Prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów z zachowaniem szacunku dla godła państwowego;
 • rozmiar – praca konkursowa powinna mieć następujące wymiary: wysokość – od 40 do 150 cm; szerokość – od 30 do100 cm; głębokość/grubość –do 50 cm;
 • forma – dowolna zarówno płaska, jak i przestrzenna, w tym m.in. obraz, grafika, plakat, rzeźba, instalacja, drzeworyt itd.;
 • materiały – papier, tworzywo sztuczne, drewno, szkło, metal itp.;
 • praca ma wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora;
 • udziału w konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach plastycznych, wystawach itp.

Termin składania prac u nauczyciela plastyki do końca lutego.

UWAGA !!!  Proszę o informacje do  10 stycznia czy jest osoba chętna do udziału w konkursie.

REGULAMIN: link poniżej

http://kuratorium.katowice.pl/index.php/wazne/ogolnopolski-konkurs-plastyczny-orzel-bialy-nasza-duma/