RADA RODZICÓW

Prezydium Rady Rodziców:


Przewodniczący – p. Katarzyna Krawczyk
Zastępca – p. Alicja Chrzęstek
Skarbnik – p. Ewa Janik


Konto Rady Rodziców:


Numer konta, na który prosimy dokonywać wpłat przeznaczanych na zobowiązania
finansowe Rady Rodziców:


Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim
Bór Zajaciński 78
42-142 Bór Zajaciński
64 8250 1039 2003 0309 3702 0001

Wzorem lat poprzednich, w roku szkolnym 2022/23, Rada Rodziców aktywnie wspiera
uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim.

W oparciu o ustalony przez siebie regulamin angażuje się w życie szkoły, wpływając zarazem
na jej wizerunek i atmosferę społeczności szkolnej.
Środki finansowe pozyskane od Wójta Gminy Przystajń i Rady Rodziców pozwoliły
na dofinansowanie do wycieczki uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
do Funzeum w Gliwicach.


Ponadto, dzięki wsparciu Wójta Gminy Przystajń i Rady Rodziców są pokryte opłaty za zajęcia
Zumby dla najmłodszych w oddziale przedszkolnym.
Z Rady Rodziców ufundowane są także pamiątki dla klasy VIII, nagrody książkowe
za szczególne osiągnięcia uczniów, nagrody na konkursy organizowane w szkole,
sfinansowane zostały ,,słodkie poczęstunki” z okazji Dnia dziecka, Mikołaja.
Rada Rodziców, jako organ szkoły publicznej wspiera działalność statutową naszej placówki
i nie pozostaje obojętna na jej potrzeby.

Dziękujemy za każdą pomoc, sugestie i wspieranie działalności Rady
Rodziców w celu stworzenia wizerunku nowoczesnej, przyjaznej Szkoły.