Zakończenie projektu edukacyjno-historycznego: „Częstochowscy Żołnierze Wyklęci. Zapomniani Bohaterowie: Stanisław Sojczyński „Warszyc”, Stanisław Lisiecki „Jaguar” i inni…”

Projekt edukacyjno–historyczny: Częstochowscy Żołnierze Wyklęci. Zapomniani Bohaterowie: Stanisław Sojczyński „Warszyc”, Stanisław Lisiecki „Jaguar” i inni …” był realizowany w roku szkolnym 2023/2024. Organizatorami projektu był Urząd Gminy Przystajń, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim oraz Stowarzyszenie „Solidarność i Niezawisłość”. Projekt skierowany był do uczniów kl. IV-VIII szkół podstawowych i mieszkańców powiatu kłobuckiego. Koordynatorami projektu były Anna Radka, Anna Chrzęstek, Aleksandra Kierat.

Głównymi celami projektu było:

 • Zwiększenie aktywności lokalnej mieszkańców,
 • Przywrócenie pamięci historycznej bohaterom regionalnym,
 • Zachowanie ciągłości przekazu kulturowo-historycznego,
 • Podniesienie świadomości kulturowej i historycznej mieszkańców powiatu kłobuckiego,
 • Uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
 • Wspieranie wychowania patriotycznego poprzez pielęgnowanie tradycji patriotycznych, dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz rozpowszechnianie wiedzy o ważnych wydarzeniach  z historii kraju i regionu,
 •    Kultywowanie wartości ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego po II wojnie światowej,
 •    Wzbogacenie wiedzy historycznej,
 •    Popularyzowanie wiedzy oraz podtrzymywanie pamięci na temat miejsc, faktów i postaci związanych z walką o niepodległość, bohaterstwem i męczeństwem,
 •   Doskonalenie  umiejętności efektywnej współpracy w grupie,
 •   Rozwijanie aktywnego udziału w życiu społeczności szkolnej, lokalnej i państwowej,
 •    Umożliwianie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych.

Udział w projekcie wzięły następujące szkoły:

 •   Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Złochowicach,
 •   Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Libidzy,
 •   Szkoła Podstawowa nr. 1 w Krzepicach,
 •   Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kulejach,
 •   Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przystajni.

                     Szkoły podjęły i realizowały szereg różnorodnych działań związanych z utrwaleniem i poszerzeniem wiedzy z historii powojennej państwa polskiego oraz poznaniem losów Żołnierzy Wyklętych, a w szczególności lokalnych postaci i wydarzeń.

                     Szkoły biorące udział w projekcie otrzymały certyfikaty uczestnictwa, a koordynatorzy szkolni podziękowania.

GALERIA ZDJĘĆ => https://photos.app.goo.gl/h4eVSDpNf432TVydA