SZKOŁA PATRIOTÓW

W roku szkolnym 2022/2023 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim przystąpiła do realizacji projektu „Szkoła Patriotów/Przedszkole Patriotów” . Certyfikat uczestnictwa jest przyznawany przez Śląskiego  Kuratora Oświaty.

 1. Organizator projektu: Śląski Kurator Oświaty
 • Partner: Oddział IPN w Katowicach
 • Koordynator wojewódzki: Alicja Janowska
 1. Cele projektu:
 • upowszechnianie  wiedzy na temat miejsc, faktów i postaci związanych z walką  o niepodległość, bohaterstwem i męczeństwem,
 • systematyczna opieka nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami na terenie Województwa Śląskiego, stanowiącymi materialne świadectwo ważnych wydarzeń  z historii Polski,
 • kształtowanie wśród dzieci i młodzieży szacunku dla przeszłości i tradycji, dziedzictwa narodowego i kulturowego,
 • pielęgnowanie tradycji patriotycznych poprzez propagowanie wiedzy
  o ważnych wydarzeniach  z historii kraju i regionu,
 • dostrzeganie związków między życiem i działalnością jednostek a historią regionu, kraju,
 • współpraca z lokalną społecznością (m.in. Parafią, OSP, KGW, stowarzyszeniami),
 • rozwijanie kreatywności i umiejętności uczniowskich w zakresie efektywnej współpracy w grupie.

Relacje z podjętych działań w Publicznej Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Borze Zajacińskim w ramach projektu:

 • Zajęcia w oparciu o przygotowany scenariusz „O żołnierzach niezłomnych” w kl. IV – V https://photos.app.goo.gl/ZGyfiZYm7ep4yxcg8
 • Projekcja filmu pt. „Czas Jaguara – Bitwa o Polskę” dla społeczności szkolnej
 • Przygotowanie gazetki historycznej na korytarzu szkolnym związanej z nauczycielem, bohaterem naszej szkoły Stanisławem Sojczyńskim
 • Biesiada KGW w Ługach-Radłach – Koncert patriotyczny
 • Organizacja szkolnej akcji „Pamiętamy o zmarłych” – porządkowanie nagrobków poległych mieszkańców  w walce o niepodległość na cmentarzach w gminie Przystajń https://szkola-borzajacinski.pl/2023/10/pamietamy-o-zmarlych-2/
 • Organizacja wieczornicy – Inscenizacja historyczna „Żołnierze Wyklęci” wystawiona dla społeczności lokalnej w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni https://goksirprzystajn.naszgok.pl/n,narodowy-dzien-pamieci-zolnierzy-wykletych-fotorelacja
 • Szkolna akcja „Kartka wielkanocna dla seniora” – uczniowie własnoręcznie wykonali i wręczyli kartki świąteczne najstarszym mieszkańcom naszej miejscowości. W ramach wdzięczności jedna z mieszkanek opowiedziała o wydarzeniach z II wojny światowej, które przeżyła jako dziecko.