SZKOŁA PATRIOTÓW

W roku szkolnym 2022/2023 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim przystąpiła do realizacji projektu „Szkoła Patriotów/Przedszkole Patriotów” . Certyfikat uczestnictwa jest przyznawany przez Śląskiego  Kuratora Oświaty.

 1. Organizator projektu: Śląski Kurator Oświaty
 • Partner: Oddział IPN w Katowicach
 • Koordynator wojewódzki: Alicja Janowska
 1. Cele projektu:
 • upowszechnianie  wiedzy na temat miejsc, faktów i postaci związanych z walką  o niepodległość, bohaterstwem i męczeństwem,
 • systematyczna opieka nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami na terenie Województwa Śląskiego, stanowiącymi materialne świadectwo ważnych wydarzeń  z historii Polski,
 • kształtowanie wśród dzieci i młodzieży szacunku dla przeszłości i tradycji, dziedzictwa narodowego i kulturowego,
 • pielęgnowanie tradycji patriotycznych poprzez propagowanie wiedzy
  o ważnych wydarzeniach  z historii kraju i regionu,
 • dostrzeganie związków między życiem i działalnością jednostek a historią regionu, kraju,
 • współpraca z lokalną społecznością (m.in. Parafią, OSP, KGW, stowarzyszeniami),
 • rozwijanie kreatywności i umiejętności uczniowskich w zakresie efektywnej współpracy w grupie.

Relacje z podjętych działań w Publicznej Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Borze Zajacińskim w ramach projektu:

 • VII Powiatowy Konkurs „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni: Stanisław Sojczyński – Stanisław Lisiecki JAGUAR”
 • -Regulamin:
 • -Wyniki:
 • Opieka nad tablicą upamiętniającą postać Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”, przy Publicznej Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Borze Zajacińskim

 • Uroczystość w szkole z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Inscenizacja historyczna Żołnierze Wyklęci wystawiona dla społeczności lokalnej w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni