ODBLASKOWA SZKOŁA

We wrześniu 2023r. nasza szkoła przystąpiła do udziału w konkursie „Odblaskowa Szkoła”.

Celem akcji jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych oraz rodziców w zakresie wyposażania uczniów w elementy odblaskowe. Akcja daje również możliwość wykazania, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi osób dorosłych na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci do lat 15 z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu
drogowym.

W ramach akcji w naszej szkole podjęto szereg działań mających na celu realizację powyższych założeń, w które zaangażowali się nauczyciele, wychowawcy i uczniowie.

Nasze działania podczas akcji ODBLASKOWA SZKOŁA:

=> Festyn https://szkola-borzajacinski.pl/2023/09/festyn-promujacy-bezpieczenstwo/

*Podziękowanie WORD Częstochowa: https://szkola-borzajacinski.pl/2023/10/podziekowanie-2/

=> Odblaskowe Sprzątanie Świata: https://szkola-borzajacinski.pl/2023/09/akcja-sprzatanie-swiata/

=> Gazetka Szkolna https://szkola-borzajacinski.pl/2023/10/bezpieczenstwo-przede-wszystkim/

=> Spotkanie z Seniorami podczas Biesiady KGW w Ługach-Radłach https://szkola-borzajacinski.pl/2023/09/odblaskowa-szkola-2/

=> Szkolny Konkurs Plastyczny „Bezpieczna Droga do Szkoły”

*Regulamin: https://szkola-borzajacinski.pl/2023/10/szkolny-konkurs-plastyczny-bezpieczna-droga-do-szkoly/

*Wyniki: -> https://szkola-borzajacinski.pl/2023/10/wyniki-konkursu-plastycznego-bezpieczna-droga-do-szkoly-w-ramach-akcji-odblaskowa-szkola/

=> Odblaskowy dzień pod hasłem: „Jestem widoczny w szkole” https://szkola-borzajacinski.pl/2023/10/odblaskowy-dzien-pod-haslem-jestem-widoczny-w-szkole/

=> Apel przygotowany przez uczniów kl.I https://szkola-borzajacinski.pl/2023/10/slubowanie-klasy-1/

=> Szkolny Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym

*Regulamin: https://szkola-borzajacinski.pl/2023/10/szkolny-konkurs-wiedzy-o-bezpieczenstwie-w-ruchu-drogowym/

*ETAP 1 – 19.10.2023r.- https://photos.app.goo.gl/kNGPGPSZDi64vVi56

*ETAP 2 – 27.10.2023r.- https://photos.app.goo.gl/WmtFjMYQdddGkQFz9

*Wyniki: -> https://szkola-borzajacinski.pl/2023/10/wyniki-szkolnego-konkursu-wiedzy-o-bezpieczenstwie-w-ruchu-drogowym-w-ramach-akcji-odblaskowa-szkola/

=> Odblaskowe Laboratoria Przyszłości – tworzymy innowacyjne odblaski https://szkola-borzajacinski.pl/2023/10/laboratoria-przyszlosci-pazdziernik-2023r/

=> Spotkanie z funkcjonariuszami Policji z Krzepic https://szkola-borzajacinski.pl/2023/10/spotkanie-z-funkcjonariuszami-policji-z-krzepic/

=> Spotkanie z Policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku z Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego nadkomisarz Aleksandrą Chlebowską, która wręczyła uczniom odblaski https://szkola-borzajacinski.pl/2023/10/wizyta-policjantow-z-komendy-powiatowej-policji-w-klobucku/

=> Ułożyliśmy własną piosenkę https://szkola-borzajacinski.pl/2023/10/odblaskowa-szkola-3/

=> Nagraliśmy filmik => https://www.youtube.com/watch?v=Hek_9jSoBpc&feature=youtu.be

=> Uczestniczyliśmy w zajęciach pozalekcyjnych w każdy czwartek i piątek „Bezpieczni – kreatywni” https://photos.app.goo.gl/XTmAMZGuer2PYBdS8

=> Uczniowska akcja promująca bezpieczeństwo „Widoczny- bezpieczny” po zmroku przeprowadzona w kościele parafialnym w Ługach-Radłach => https://szkola-borzajacinski.pl/2023/10/akcja-widoczny-bezpieczny/

=> Spotkanie z Seniorami w Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni => https://szkola-borzajacinski.pl/2023/10/akcja-odblaskowa-szkola-aktywny-senior/

=> Odblaskowe rozgrywki sportowe na „Super Klasę” =>https://szkola-borzajacinski.pl/2023/10/odblaskowe-rozgrywki-na-super-klase/

=> Do wsparcia naszej akcji „Odblaskowa Szkoła” zachęciliśmy Bank Spółdzielczy w Krzepicach, dzięki któremu zakupiliśmy kolejne 100 kamizelek odblaskowych, które rozdamy podczas świątecznego kolędowania, aby zwiększyć bezpieczeństwo w naszej okolicy. Dziękujemy!

=> Zakończenie akcji „Odblaskowa Szkoła” => https://szkola-borzajacinski.pl/2023/10/zakonczenie-akcji-odblaskowa-szkola/

Można było naszą akcję obserwować na wielu stronach i forach internetowych za udostępnianie bardzo dziękujemy.

-> Gmina Przystajń -> https://gminaprzystajn.pl/1349/odblaskowa-szkola-w-borze-zajacinskim.html

-> Facebook -> Gminy Przystajń

-> Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni -> https://goksirprzystajn.naszgok.pl/n,odblaskowa-szkola

-> Facebook -> Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni

-> Facebook -> Ochotniczej Straży Pożarnej w Ługach Radłach

-> Facebook -> OSP Ksrg Górki Stany

-> Facebook -> OSP KSRG Wrzosy – Brzeziny

-> Facebook -> OSP Podłęże Szlacheckie

-> Facebook – > OSP Kałmuki

-> Facebook -> Info Express

-> kłobucka.pl

-> Facebook -> Nowiny Kłobuckie

-> Telewizja TVS.pl -> Ta placówka bierze udział w akcji „Odblaskowa Szkoła”. Postawa godna pochwały – TVS.pl

-> Gazeta Częstochowska -> https://gazetacz.com.pl/odblaskowa-szkola-w-gminie-przystajn/?fbclid=IwAR1NaQPb-kqqpG8r3LEwOVAArHxoJ_ZyytgYaK1hEWwi7k67Cc1Y-Aopns4

-> Facebook -> Gazeta Częstochowska

-> Facebook -> Twój Kurier Powiatu – miesięcznik powiatu kłobuckiego

=> Na zakończenie naszej akcji „Odblaskowa Szkoła” można było o nas usłyszeć 31.10.2023r. o godz. 8:25 w Radio Silesia 96,2 FM

Wszystkie działania publikowaliśmy również na stronie Facebooka

-> Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim

NA ZAKOŃCZENIE AKCJI „ODBLASKOWA SZKOŁA”

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZAANGAŻOWANYM W DZIAŁANIA

UCZNIOM, RODZICOM I NAUCZYCIELOM.

PAMIĘTAJCIE, ŻE WASZE BEZPIECZEŃSTWO JEST NAJWAŻNIEJSZE,

DLATEGO ZAWSZE PAMIĘTAJCIE O ODBLASKACH, KTÓRE ZWIĘKSZAJĄ WIDOCZNOŚĆ.

BĄDŹ WIDOCZNY – BĄDŹ BEZPIECZNY !!!