Egzaminy 2020

21 maja 2020 Marcello 0

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze […]