Informacja o zajęciach opiekuńczo wychowawczych

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim, informuje że od dnia 25 maja 2020 r. prowadzone będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III przez nauczycieli świetlicy w godzinach 8:00-15:00.
Szkoła nie zapewnia dowozów/odwozów oraz dożywiania.