„Dogonimy najlepszych”

W ramach projektu „Dogonimy najlepszych” w pełni wyposażono trzy nowe pracownie:

    • matematyczno – fizyczną

 

    • biologiczno – chemiczną

 

  • do zajęć indywidualnych „Mój świat”,

z których od maja 2018 roku korzystają nasi uczniowie.

— ZDJĘCIA —

 

W ramach projektu „Dogonimy najlepszych” odbywają się zajęcia:

-rozwijające:

*** Badamy i eksperymentujemy z przyrodą –

*** Liczymy i wygrywamy

*** Teatralne pasje –

*** Drużynowa gra –

*** ICEnglish –

*** Deutsch macht spass –

*** Działaj twórczo – nie odtwórczo –

*** Besser Sein –

*** Dzieciaki – sieciaki

*** Warsztaty laboratoryjne –

*** Pokazy doświadczeń –

 

wyrównawcze oraz wspierające

*** Trudne – nietrudne –

*** Play and sing

*** Easy English

*** Matematyka na co dzień –

*** Gimnastyka buzi i języka

*** Porusz umysł –

*** Pamiętam, nie zapominam –

*** Mój świat –

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Podsumowanie zajęć teatralne pasje w ramach projektu „Dogonimy najlepszych”

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Termin rekrutacji: 8 – 25 stycznia 2018 r.

Dokumenty rekrutacyjne oraz regulamin naboru można pobrać w sekretariacie szkoły lub

TUTAJ. <KLIKNIJ>

Projekt skierowany jest do uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim.