„Wspieramy najmłodszych”

W ramach projektu odbywają się zajęcia:

*** Zajęcia relaksacyjne z elementami masażu

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie dziewczynka-yoga.png

*** Zajęcia z elementami arteterapii

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie przeslane-artetarapia.jpg

*** Zajęcia doświadczania świata

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie sala-doświadczania-świata-1024x347.jpg

*** Zajęcia w kręgu

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie depositphotos_27948549-stock-illustration-kids-circle-2.jpg

*** Integracyjne warsztaty doświadczalne

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie eksper.gif

…………………………………………………………………………………………

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Termin rekrutacji: 2 – 7 stycznia 2019 r.

Dokumenty rekrutacyjne oraz regulamin naboru można pobrać w sekretariacie szkoły lub

TUTAJ. <KLIKNIJ>

Celem projektu jest wzbogacenie placówki w specjalistyczne pomoce do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, a także poszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla dziecka z niepełnosprawnością oraz podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej.