Rządowy program wspomagania

Milo nam poinformować, że nasza szkoła zakwalifikowała się do rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” . Projekt będzie realizowany w terminie wrzesień – grudzień 2017 r. Program skierowany jest uczniów klas I-VII ,ich rodziców oraz Grona Pedagogicznego.

Głównym założeniem projektu jest przede wszystkim  poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole oraz poza nią a także budowanie pozytywnego klimatu szkoły. W ramach projektu będą realizowane działania w obszarach:

– bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni jako istotnego elementu funkcjonowania społecznego

– kształtowania otwartości szkoły poprzez współdziałania z innymi podmiotami

-upowszechniania wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach kryzysowych

– upowszechniania wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Koordynatorem Programu jest Minister edukacji Narodowej.