Konkurs fotograficzny „Jurajska przyroda w obiektywie”

Siedmioro uczniów naszej szkoły zgłosiło się do II edycji konkursu fotografii przyrodniczej „Jurajska przyroda w obiektywie” organizowanego przez Muzeum Częstochowskie. Wśród 208 nadesłanych prac z 35 szkół,

Jury w składzie:

Krzysztof Pierzgalski – przyrodnik, fotograf, przewodniczący Jury
Jacenty Dędek – fotograf, dokumentalista, przez kilkanaście lat współpracownik
                            polskiej edycji magazynu „National Geographic”
Ilona Nawrot – nauczyciel przyrody ZSP nr 1 w Częstochowie
dr Ewa Kaczmarzyk – Kierownik Działu Przyrody Muzeum Częstochowskiego
Elżbieta Janik – Dział Przyrody Muzeum Częstochowskiego

przyznała wyróżnienie Mateuszowi Wolnickiemu – uczniowi  kl. VI za pracę pt. „Kłos”.

6 kwietnia 2018 roku o godzinie 12:00 w Pawilonie Wystawowym w Parku Staszica w Częstochowie miało miejsce uroczyste wręczenie nagród oraz
odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej „Jurajska przyroda w obiektywie”.

<kliknięcie w zdjęcie przenosi do galerii>