III Powiatowy Konkurs „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni: Stanisław Sojczyński”

W dniu 13 marca 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim odbył się III Powiatowy Konkurs „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni: Stanisław Sojczyński”.

Tegoroczny konkurs adresowany był do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych w powiecie kłobuckim. Tym razem uczniowie zmagali się z testem wiedzy.

Celem konkursu było upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz upowszechnienie wśród uczniów szkół podstawowych wiedzy o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej.

Tegoroczni laureaci konkursu to:

I MIEJSCE : Filip Wosiński – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Bohaterów Walk pod Mokrą w 1939 r. w Mokrej

II MIEJSCE: Michał Kudliński – Publiczna Szkoła Podstawowa im. A.Mickiewicza w Borze Zajacińskim

III MIEJSCE: Martyna Bolewska – Publiczna Szkoła Podstawowa im. A.Mickiewicza w Borze Zajacińskim

Nagrody wręczył dyrektor szkoły. Uczniom oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy.