XII Powiatowy Konkurs Plastyczny „Malowane wiersze Juliana Tuwima”

22 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej w Złochowicach został zorganizowany XII powiatowy konkurs plastyczny pt. „Malowane wiersze Juliana Tuwima”. Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej inspirowanej dowolnym wierszem Juliana Tuwima. Konkurs miał na celu promowanie twórczości Juliana Tuwima, rozwijanie u dzieci zainteresowań poezją polską, wyzwolenie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspresję plastyczną.

Konkursie wzięły udział uczennice z naszej szkoły:

  • Zuzanna Galiczak, która otrzymała wyróżnienie 
  • Kinga Wręczycka, która zdobyła I miejsce 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!