Sprzątanie Świata

23 września 2019 roku, nasza szkoła włączyła się w akcję „Sprzątanie świata”.
Celem akcji jest nauka segregacji śmieci, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska. Tego dnia uczniowie wraz z nauczycielami wyposażeni w kamizelki odblaskowe, worki i rękawiczki ruszyli do walki o czysty teren wokół szkoły. Wszyscy pracowali solidnie i z zapałem, mając świadomość, że chcą dbać o swoją przyszłość, dbając o stan środowiska.