Zielona pracownia

14 października w naszej szkole odbyło się uroczyste otwarcie nowej pracowni przyrodniczej „Zielony Bór”, nagrodzonej w ramach projektu „Zielona Pracownia 2019” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W uroczystości udział wzięli: pan Henryk Mach – wójt gminy Przystajń, pan Remogiusz Wręczycki – przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia, pan Józef Chrzęstek – sołtys Boru Zajacińskiego,  a także radni, przedstawiciele Rady Rodziców oraz zaproszeni goście. Po przywitaniu gości nastąpiło uroczyste otwarcie pracowni i przecięcie wstęgi. Zebranym gościom zaprezentowane zostały pomoce i preparaty dydaktyczne, w jakie została wyposażona klasopracownia. Można było także podziwiać krótki pokaz wykorzystania technik multimedialnych w pracy z uczniami.