Projekt „DZIECI UCZĄ RODZICÓW”

Uczniowie klasy III przystąpili do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej  „Dzieci uczą rodziców” organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego. Celem akcji jest zwiększenie świadomości dzieci o otaczającym nas świecie, a także zachęcenie ich do rozmowy z rodzicami na tematy poruszane podczas lekcji. W ramach tej inicjatywy uczniowie klasy III będą raz w miesiącu uczestniczyć w zajęciach na określony temat. Każda lekcja będzie składać się z dwóch części: w pierwszej nauczyciele będą wprowadzać dzieci w tematykę zajęć, a w drugiej najmłodsi otrzymają zadanie do wykonania.

W trakcie pierwszych zajęć tj. 06.03.2020 r. pt: ”Wyjątkowa pszczoła”  dzieci dowiedziały się o tym, jak wielki wpływ na nasze życie mają pszczoły, oraz że to owady wyjątkowe i na swój sposób doskonałe.