Sprzątanie Świata

Tegoroczna akcja Sprzątania świata przebiegła pod hasłem „Plastik? Rezygnuję, Redukuję, Segreguję”

       Nasza szkoła po raz kolejny  wzięła czynny udział w tej akcji. Akcja odbyła się 21 września. Uczniowie naszej szkoły pod opieką swoich nauczycieli porządkowali różne miejsca. Klasy I-III z wielkim zapałem wysprzątały teren wokół szkoły, natomiast starsi uczniowie  poszli  na ratunek innym częściom naszej szkolnej miejscowości. 

Nie zapominamy, że Ziemia to nasz wspólny Dom. Nie mamy innego. I to my musimy o niego zadbać!