Informacja o poradni

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kłobucku informuje, że w ramach wspomagania przedszkoli, szkół i placówek uruchomiła Telefoniczny Punkt Konsultacyjny. 

Kontakt z pracownikami Poradni w ramach Punktu Konsultacyjnego jest możliwy
pod numerem telefonu: 572-143-287

Pracownicy Poradni zapraszają Rodziców oraz Nauczycieli do skorzystania z konsultacji
i porady w najbliższą środę tj. 16.12.2020r. w godzinach od 8.00 do 12.00

Pod telefonem dyżur pełni:
Pani Anna Winter – pedagog oraz Pani Paulina Orman – Nocuń – psycholog.