INFORMACJA O DNIACH WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W KLASACH I-VIII

INFORMUJĘ, ŻE W DNIACH 25 – 26 -27  MAJA 2021 (WTOREK – CZWARTEK) NIE ODBĘDĄ SIĘ ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE W KLASACH I – VIII (DOT. DOWOZÓW, ODWOZÓW, ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH) Z RACJI PRZEPROWADZANEGO W TYCH DNIACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2021 Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NA PODSTAWIE ZASAD ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W LATACH 2021-2023.