Wyniki II Gminnego Konkursu Ortograficznego

II Gminny Konkurs Ortograficzny pod honorowym patronatem Wójta Gminy Przystajń odbył się 21 maja 2021 roku w SP Przystajń. Wzięli w nim udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Przystajni oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim. 

W kategorii klas VII-VIII: II miejsce zajęła- Oliwia Piśniak z klasy VIII (PSP Bór Zajaciński)

Zwycięzcy otrzymali dyplomy, atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz pięknie wydane książki z dedykacją Wójta Gminy Przystajń. Pozostałym uczniom wręczono dyplomy za udział w konkursie.