Szkoła PAMIĘTA

Harcerze oraz Wolontariusze Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borze Zająć Ińskim, jak co roku odwiedzili cmentarz parafialny w Ługach-Radłach w celu uporządkowania zbiorowej mogiły ofiar hitleryzmu, zamordowanych 22.06.1944 r. a także zapalili znicze, upamiętniając zmarłych nauczycieli, pracowników oraz uczennicy naszej szkoły pochowanych na cmentarzu w Ługach-Radłach oraz w Przystajni.