Laboratoria przyszłości

Laboratoria Przyszłości.jpeg
logo-Laboratoria_Przyszłości_poziom_kolor.png

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 60 000,00 zł. w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.
Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Program ma na celu stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Celem inicjatywy jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).
Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.
Dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu w miesiącu grudniu 2021 r. na potrzeby prowadzenia zajęć zakupiono wyposażenie podstawowe i specjalistyczne urządzenia i narzędzia, materiały edukacyjne oraz oprogramowanie, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki za kwotę 66 471,25 zł.