Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 11 marca 2022 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19 Główny Inspektor Sanitarny zaktualizował Wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (szósta aktualizacja).

Znajdą je Państwo również na naszej stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly

https://dokumenty.mein.gov.pl/3a66ec62-3de6-4e3e-8a67-0fe162421fa9/wytyczne_przeciwepidemiczne_glownego_inspektora_sanitarnego_z_dnia_11_marca_2022_r_dla_przedszkoli_oddzialow_przedszkolnych_w_szkole_podstawowej_i_innych_fo.pdf

Z wyrazami szacunku
Departament Wychowania i Edukacji Włączającej