Próbna ewakuacja

W trosce o bezpieczeństwo uczniów w naszej szkole 13 października przeprowadzony został próbny alarm pożarowy połączony z ewakuacją uczniów, nauczycieli oraz pracowników z budynku szkoły przy współpracy OSP KSRG Wrzosy-Brzeziny, OSP Wilcza Góra, OSP Ługi-Radły.

Celem tych ćwiczeń było uświadomienie przede wszystkim uczniom, a także innym osobom jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia. Cała akcja w wyznaczonym czasie przebiegła bardzo sprawnie i zgodnie z zasadami postępowania w czasie niebezpieczeństw. Po usłyszeniu alarmu – 4 długich dzwonków uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy opuścili budynek szkoły. Strażacy sprawdzili budynek szkoły, czy zostały zachowane wszystkie środki bezpieczeństwa w razie ewakuacji. Przeprowadzona akcja była potwierdzeniem, że wszyscy wiedzą, jak się zachować w takich sytuacjach.

Mogliśmy również zobaczyć w jaki sposób wynoszony zostaje poszkodowany człowiek z budynku oraz mieliśmy możliwość zapoznania się wyposażeniem wozów strażackich. Na zakończenie uczestniczyliśmy w pokazie pierwszej pomocy.