Fundacja Częstochowskie Hospicjum dla Dzieci pomaga dzieciom chorym, ich rodzinom oraz dzieciom osieroconym.

Uśmiech na dziecięcych twarzach jest głównym celem fundacji, która dzięki pomocy psychologicznej, finansowej i rzeczowej, przywraca wiarę i nadzieję  
w lepsze jutro. Częstochowskie Hospicjum dla Dzieci wspiera rodziny w codziennej walce z chorobą i dba
o poprawę jakości ich życia.  

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim przyłączyli się do pomocy chorym dzieciom – podopiecznym Hospicjum w Częstochowie.