Ochotnicza Straż Pożarna w Ługach – Radłach uzyskała grant w programie „Wzmocnij Swoje Otoczenie”

Dzięki pozyskanemu grantowi od PSE w ramach programu „WzMOCnij  swoje otoczenie”, Ochotnicza Straż Pożarna w Ługach Radłach zakupi: defibrylator, zestaw szkoleniowy do FRX,  zestaw fantomów Litte Family LAERDAL, kamizelkę ACT FAST, projektor i ekran  elektryczny.  Specjalistyczny sprzęt umożliwi przeprowadzenie szkoleń i ćwiczeń z zakresu posługiwania się defibrylatorem oraz udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrzymania krążenia, zakrztuszenia czy zadławienia. W szkoleniach będą uczestniczyć mieszkańcy, członkowie OSP, członkowie MDP oraz dzieci i młodzież z PSP w Borze Zajacińskim.

Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. W pięciu edycjach programu, PSE przyznały już ponad 800 grantów o łącznej wartości 16 mln złotych.  Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych:

https://www.energetycznykompas.pl