Dyżury Pedagoga i Psychologa

24 kwietnia 2020 Marcello 0

W związku z trwającym stanem epidemii i koniecznością kontynuowania nauczanie zdalnego do dyspozycji rodziców/opiekunów, uczniów i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia w radzeniu sobie z trudną […]

UWAGA

24 kwietnia 2020 Marcello 0

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w znowelizowanym 24 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra […]

Ważna informacja

2 kwietnia 2020 Marcello 0

Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły […]

Klauzula informacyjna

1 kwietnia 2020 Marcello 0

Urząd Ochrony Danych Osobowych, przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotował poradnik dla szkół „Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania”. Informacje na ten temat dostępne […]