Dyżury Pedagoga i Psychologa

W związku z trwającym stanem epidemii i koniecznością kontynuowania nauczanie zdalnego do dyspozycji rodziców/opiekunów, uczniów i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia w radzeniu sobie z trudną sytuacją, ograniczającą możliwości codziennej egzystencji – udostępniamy dyżurne numery telefonu pedagoga i psychologa szkolnego.
Teleporady udzielane są w każdy wtorek – psycholog, nr tel.:792782692 i w każdą środę – pedagog, nr tel.: 787680399 w godzinach od 9:00 do 13:00.