„ Twórcza Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim”

Wakacje powoli dobiegają końca, a przed nami kolejny rok szkolny z projektem „Twórcza Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.
Uczniowie biorący udział w projekcie nadal mogą korzystać z wszystkich form wsparcia przewidzianych w projekcie, takich jak:

–  Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych,

–  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

–  Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne,

–  Wycieczki tematyczne
Wszystkich uczniów, którzy w ubiegłym roku szkolnym nie złożyli deklaracji uczestnictwa, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej.

Druki rekrutacyjne dostępne w sekretariacie szkoły

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: drugi tydzień września.