Konkursy interdyscyplinarne

Konkurs przedmiotowy z języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2015/2016

 

W dniu 5 listopada odbył się w konkurs, którego celem było:

 

  • Doskonalenie sprawności czytania, pisania oraz korzystania z informacji.
  • Rozwijanie humanistycznych zainteresowań uczniów szkół podstawowych.
  • Wdrażanie do samokształcenia i podejmowania odpowiedzialności za własny rozwój.
  • Stwarzanie uczestnikom Konkursu możliwości prezentacji uzdolnień i samorealizacji.
  • Promowanie uzdolnionych uczniów oraz nauczycieli osiągających wysokie wyniki w pracy z utalentowanymi wychowankami.

 

Uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie:

  • Brodziak Julia klasa VI
  • Janik Roksana klasa V
  • Jelonek Alicja klasa VI
  • Paprotna Paulina klasa V

 

Najlepsze wyniki uzyskały dwie uczennice: Alicja Jelonek oraz Julia Brodziak, jednakże zabrakło im zaledwie kilku punktów, by przejść do kolejnego etapu konkursu. Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

 

Konkurs przedmiotowy z matematyki dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2015/2016

 

6 listopada odbył się w konkurs, którym celem było:

 

  • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów.
  • Tworzenie możliwości do współzawodnictwa uczniów i szkół.
  • Wyłanianie talentów matematycznych.
  • Propagowanie idei wspierania uzdolnień oraz promocja nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów.

 

Uczniowie którzy wzięli udział w konkursie:

  • Bator Julia klasa V
  • Brodziak Julia klasa VI
  • Cebula Alicja klasa V
  • Janik Roksana klasa V
  • Jelonek Alicja klasa VI
  • Marek Julia klasa VI
  • Paprotna Paulina klasa V

 

Wśród najlepszych znaleźli się : Julia Brodziak i Paulina Paprotna. Niestety, dziewczynki nie uzyskały odpowiedniej ilości punktów, by przejść do kolejnego etapu konkursu. Życzymy powodzenia w kolejnych konkursach.