Ratujemy i uczymy ratować

programy-500x500-dla-Marioli-1

W celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci oraz usprawnienia jakości pracy szkoły, a także poszerzenia oferty edukacyjnej ,  wszyscy  nauczyciele PSP w Borze Zajacińskim  ukończyli podstawowy kurs ” Pierwsza pomoc przedlekarska” oraz kurs „Ratujemy i uczymy ratować”.   Przeprowadzone  zostały zajęcia praktyczne  w klasach  I-III i IV -VI do realizacji których wykorzystano  rekwizyty i pomoce znajdujące się w szkole: fantomy, plansze, książki, filmy edukacyjne, broszury, tekturowe telefony komórkowe itd. W efekcie uczniowie pokonują lęk przed działaniem, działają szybciej i skuteczniej.

P1020855 P1020873