Super klasa

Od 2007 roku Rada Samorządu Uczniowskiego i opiekun Rady Samorządu Uczniowskiego organizuje konkurs Super Klasy o puchar Dyrektora Szkoły.  Udział biorą klasy IV – VI.  Za każdą konkurencję są przyznawane punkty. W czerwcu punkty są zliczane, co wyłania zwycięską klasę.

 

W dniu 22 września odbył się konkurs ”Jesienne ubrania ”. Uczeń każdej klasy IV- VI miały miał mieć na sobie kolory związane z jesienią: pomarańczowy, żółty lub brązowy .  Oto wyniki:

Klasa IV  wszyscy się przebrali

Klasa V oprócz 5 osób

Klasa VI oprócz 3 osób

Konkurs wygrała klasa VI. Gratulujemy.