Jubileusz 90-lecia szkoły!!!

17 października 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Borze Zajacińskim odbyła się bardzo ważna uroczystość – Jubileusz 90-lecia istnienia szkoły.

Na jubileusz tłumnie przybyli zaproszeni goście – przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegatury Częstochowa, Wójt Gminy Przystajń, Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń wraz z Radnymi, przedstawiciele Urzędu Gminy Przystajń oraz  Dyrektorzy: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni, Szkoły Podstawowej, Przedszkola, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, Biblioteki Publicznej, a także emerytowani dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni oraz absolwenci szkoły, dzieci, uczniowie i ich rodzice.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10:00 polową mszą świętą, którą celebrował ksiądz Jan Władysław Koźmin oraz ksiądz Wojciech Krasowski.

Część oficjalna jubileuszu odbyła się już w murach szkoły. Był to dzień wyjątkowy – uczciliśmy uroczystość 90-lecia szkoły oraz  100-lecia odzyskania niepodległości. Wszyscy zgromadzeni uczestnicy z pocztem sztandarowym szkoły na czele – odśpiewali Hymn Polski w pełnym brzmieniu z zachowaniem godności i powagi dla naszej Ojczyzny. Uroczystość 90-lecia szkoły poprowadził pan Bogdan Paprotny – dyrektor szkoły. Przywitał zaproszonych gości oraz wyraził radość i dumę z powodu tak pięknego jubileuszu, a tym samym życzył sobie i wszystkim pracownikom dalszych sukcesów i dobrej współpracy. Nie zabrakło chwil pełnych wzruszeń i wspomnień  o przeszłości, która została zamknięta w każdym zakamarku tego budynku oraz w sercach osób, którzy tworzyli i nadal tworzą historię tej szkoły.

Następnie uroczystość została uświetniona występami dzieci i uczniów. Przy akompaniamencie skocznych utworów jako pierwsi w barwnych strojach ludowych zaśpiewały i zatańczyły dzieci przedszkolne, a po nich wystąpili uczniowie z klas I-II, którzy  wyrecytowali wiersze o Ojczyźnie, a następnie grupa teatralna uczniów klas IV-VIII przedstawiła scenkę zainspirowaną dziełem patrona szkoły – „Panem Tadeuszem”.

Po części artystycznej miało miejsce rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastyczno-Informatycznego pt.: „Orzeł w godle Polski, wczoraj, dziś i jutro”.

Na koniec przemówili zaproszeni goście, którzy przekazali wielkie słowa wdzięczności i radości, że mogli być z nami, życząc tym samym dalszych sukcesów.   W tym wyjątkowym dniu nie zabrakło również tortu oraz kwiatów złożonych na ręce pana dyrektora przez przedstawiciela Rady Rodziców.

Był to dzień pełen wspomnień, spotkań po latach, rozmów, a także planów na przyszłość. W związku z czym miało również miejsce wkopanie „kamienia węgielnego”, dającego początek budowie hali sportowo-widowiskowej.

Lata mijają nieubłaganie… a szkoła tętni życiem dalej. Aby móc zatrzymać się na chwilę i zobaczyć jak prężnie na przestrzeni lat rozwija się nasza placówka – przygotowana była multimedialna sala wspomnień, przy której stał stolik z otwartą księgą dla gości …
a wpisów ze słowami uznania i życzeniami powodzenia nie brakowało.

Z wyrazami wdzięczności za obecność dla wszystkich
 Gości, Nauczycieli, Pracowników Niepedagogicznych,
Rodziców, Uczniów i Dzieci
– Dyrektor Szkoły.