Serdecznie zapraszamy na VI Gminny Turniej Sołectw w Futbolu Stołowym pod hasłem ” Tylko słabi gracze biorą dopalacze”

Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Borze Zajacińskim zaprasza na:
VI Gminny Turniej Sołectw
w Futbolu Stołowym

w trzech kategoriach:

 1. Szkoła Podstawowa  klasy III-VI od godziny 900
 2. Szkoła Podstawowa klasy VII-VIII oraz Gimnazjum klasa III od godziny 900
 3. Ponadgimnazjalne od godziny 1200

W dniu 12 luty  2019r. od godz. 900 odbędzie się Gminny Turniej Sołectw w Futbolu Stołowym. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adma Mickiewicza w Borze Zajacińskim zaprasza drużyny (dwuosobowe) z 17 sołectw Gminy Przystajń: Antonów, Bór Zajaciński, Brzeziny, Dąbrowa, Górki, Kamińsko, Kostrzyna, Kuźnica Nowa, Kuźnica Stara, Ługi – Radły, Mrówczak, Podłęże Szlacheckie, Przystajń, Siekierowizna, Stany, Wilcza Góra, Wrzosy, do rozegrania wspólnego turnieju poprzedzonego prelekcją nt. przeciwdziałania uzależnieniom m.in. od substancji psychoaktywnych  .

Celem turnieju jest:

 • zagospodarowanie czasu dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych;
 • propagowanie zdrowego stylu życia oraz zasad gry fair – play;
 • przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych;
 • integracja mieszkańców Gminy Przystajń;
 • rozpowszechnianie futbolu stołowego jako dyscypliny sportowej.

Zgłoszenie do udziału w turnieju należy wysłać drogą e-mailową na adres: [email protected] do 11 lutego  2019 roku. W treści zgłoszenia proszę wpisać:

 • imiona i nazwiska dwóch przedstawicieli drużyny danego sołectwa;
 • sołectwo, które reprezentuje drużyna;
 • kategorię wiekową;
 • nr telefonu kontaktowego.

W przypadku wpłynięcia dwóch lub więcej zgłoszeń z danego sołectwa, należy wyłonić
we własnych rozgrywkach drużynę, która będzie reprezentowała sołectwo na turnieju.

            Miejsce rozgrywek: Publiczna Szkoła Podstawowa – Bór Zajaciński 78.

            Dla zwycięzców w kategoriach „Szkoła Podstawowa” i „Szkoła Podstawowa – Gimnazjum” przewidziano nagrody za I, II i III miejsce. W kategorii „Ponadgimnazjalne” – dyplomy.

Organizator: Publiczna Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Borze Zajacińskim

Partner: Gmina Przystajń, GOK Przystajń, Sołectwo Bór Zajaciński, Wilcza Góra, Brzeziny.