STRAJK

Dyrektor szkoły informuje, że ze względu na brak porozumienia między związkami zawodowymi a rządem, od 08.04.2019 r. (poniedziałek) do odwołania, w Szkole Podstawowej i Oddziale Przedszkolnym w Borze Zajacińskim prowadzony jest strajk nauczycieli.

Rodzice uczniów oraz wychowanków oddziału przedszkolnego proszeni są o zapewnienie opieki dzieciom we własnym zakresie. W szczególnych przypadkach, gdy rodzice nie będą w stanie zapewnić opieki dzieciom, szkoła dołoży starań, aby w miarę możliwości uczniowie oraz wychowankowie przedszkola mogli skorzystać z takiej opieki na terenie placówki.
W przypadku zakończenia akcji strajkowej, zajęcia w wyżej wymienionych dniach będą realizowane zgodnie z tygodniowym planem zajęć.
Dlatego uprasza się Rodziców i Opiekunów o śledzenie na bieżąco strony internetowej szkoły.

Dyrektor szkoły informuje, że w dniach 15.04-17.04.2019 r.odbędzie się egzamin ósmoklasisty.
Przywóz i odwóz uczniów piszących egzamin odbędzie się według harmonogramu:

Przywóz – bez zmian;

Odwóz:

15, 16 kwietnia – 11.30, 
17 kwietnia – 11.00.

Dyrektor szkoły przypomina również, że wiosenna przerwa świąteczna trwa od 18.04.2019 r. (czwartek) do 23.04.2019 r. (wtorek).

Z poważaniem,
Dyrektor Szkoły
mgr Bogdan Paprotny.