Pętla zdarzeń – przedstawienie profilaktyczne

23 maja odbyło się przestawienie profilaktyczne dla klas IV-VIII pt.”Pętla zdarzeń”. Spektakl dotyczył problemów typowych dla środowisk , w których przebywają dzieci i młodzież: uzależnienia, przemocy rówieśniczej, bezpieczeństwa w szkole i poza nią.