POMAGAMY POLSKIM DZIECIOM

Do 15 listopada 2019r. na terenie naszej szkoły trwa akcja charytatywna, której organizatorem jest Towarzystwo Patriotyczne Kresy w Częstochowie. Zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli do udziału w zbiórce: słodyczy, artykułów spożywczych i szkolnych, z których Organizatorzy przygotują paczki od Świętego Mikołaja oraz przekażą dzieciom z polskich szkół na Litwie, Ukrainie i Białorusi.