Badanie postawy ciała

<<DRUK DO POBRANIA>>

Proponowane badania obejmują pomiary stóp oraz kręgosłupa i wykonywane są w szkole. Badanie obejmuje dzieci, których rodzice wyrazili na nie zgodę i uiścili stosowną opłatę. Aby badanie przebiegło sprawnie, proponowana jest procedura:
 
1. Dzieci otrzymują ulotkę informacyjną, która zawiera podstawowe informacje o przeprowadzeniu badania, jego cel i metodę.
2. Dzieci przynoszą ulotki wypełnione przez rodziców, deklarujących udział w badaniu. Po ich zebraniu ustalony zostanie termin badania.
3. Dzieci przystępują do badania rozebrane do spodenek i boso. Na plecach, czarnym pisakiem oznaczone punktu antropometryczne niezbędne do przeprowadzenia badania. W badaniu mogą uczestniczyć rodzice (opiekunowie).
4. Na podstawie pomiarów określane są dalsze postępowania kinezyterapeutyczne. Na adres szkoły przesłane zostaną wydruki wyników badań oraz indywidualne zestawy ćwiczeń do gimnastyki domowej, jeżeli zajdzie konieczność zastosowania takowych.
 
Informacji dodatkowych udziela:
mgr rehabilitacji Izabela Przybyłowska
tel: 606-515-281