IV Powiatowy Konkurs „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni – Stanisław Sojczyński”

W dniu 28 lutego 2020 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim odbył się IV Powiatowy Konkurs „Żołnierze Wyklęci – bohaterowie niezłomni: Stanisław Sojczyński”.

Konkurs został przeprowadzony w następujących grupach wiekowych:

  • uczniowie klas IV –VI szkół podstawowych
  • uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych

Tegoroczny konkurs o Żołnierzach Wyklętych przybrał formę konkursu piosenki
i pieśni żołnierskiej. Celem konkursu było upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz szerzenie kultury muzycznej i umiejętności wokalnych wśród dzieci
i młodzieży, jak i również promowanie piosenki i pieśni żołnierskiej.

Tegoroczni laureaci konkursu to:

W kategorii klas IV-VI:

I MIEJSCE : Łucja Heluszka–Szkoła Podstawowa w Zajączkach Pierwszych

II MIEJSCE: Zuzanna Kowalczyk – Szkoła Podstawowa w Krzepicach

III MIEJSCE: Lena Gruca – Szkoła Podstawowa w Pankach

I WYRÓŻNIENIE: Anna Machudera – Szkoła Podstawowa w Złochowicach

II WYRÓŻNIENIE: Lena Chęcińska – Szkoła Podstawowa w Starokrzepicach

 

W kategorii klas VII-VIII:

I MIEJSCE: Ksenia Lizurej – Szkoła Podstawowa w Złochowicach

II MIEJSCE: Małgorzata Komor – Szkoła Podstawowa w Starokrzepicach

III MIEJSCE: Oliwia Biernacka – Publiczna Szkoła Podstawowa im. A.Mickiewicza w Borze Zajacińskim

I WYRÓŻNIENIE: Natalia Gruca – Szkoła Podstawowa w Pankach

II WYRÓŻNIENIE: Alina Wochnik – Publiczna Szkoła Podstawowa im. A.Mickiewicza
w Borze Zajacińskim

 

Nagrody wręczył Dyrektor Szkoły. Uczniom oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy.