I Rajd Rowerowy „Pamięci Żołnierzy Wyklętych”

W dniu 1 marca 2020 r. odbył się I Rajd Rowerowy „Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Trasa rajdu przebiegała: Bór Zajaciński (szkoła) – Ługi-Radły – Kamińsko – Kluczno – Ługi-Radły – Bór Zajaciński (szkoła)

Uroczyste rozpoczęcie odbyło się pod budynkiem szkoły, gdzie wszystkich uczestników powitał Sekretarz Gminy Przystajń Bogusław Leszczyński, który przypomniał krótką historię Żołnierza Wyklętego – Stanisława Sojczyńskiego. Rajd odbył się w 10 rocznicę ustanowienia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W obecności uczestników rajdu i  zaproszonych gości wiązankę kwiatów złożył Wójt Gminy Przystajń – Pan Henryk Mach. Po zakończonym rajdzie  na wszystkich uczestników czekała przygotowana w szkole grochówka.