Rekrutacja – przedszkole (dokumenty)

W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem prosimy Państwa o zgłaszanie dzieci do Oddziału Przedszkolnego przy użyciu poczty elektronicznej na adres:

[email protected]

 

Poniżej zamieszczono WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY PSP W BORZE ZAJACIŃSKIM NA ROK SZKOLNY 2020/2021.

Jednocześnie prosimy o:

  • pobranie dokumentu,
  • wydrukowanie i uzupełnienie drukowanym, czytelnym pismem lub uzupełnienie danych w pliku tekstowym
  • przesłanie skanem bądź zdjęciem na adres mailowy
    [email protected]

 

Oryginały dokumentów w formie papierowej z własnoręcznymi podpisami rodziców/opiekunów prawnych należy dostarczyć w późniejszym czasie, po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego.

Na chwilę obecną terminy rekrutacji podane Państwu wcześniej pozostają bez zmian, tj. do 30.03.2020r.

<<DOKUMENTY DO POBRANIA>>