Informacja dla rodziców

Szanowni Rodzice
 
1. W związku z zawieszeniem zajęć w szkole proces edukacji będzie
realizowany zdalnie.
2. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych
przedmiotów w systemie zdalnym.
3. Zajęcia (w tym przesyłanie materiałów uczniom) prowadzone będą wg
stałego tygodniowego planu nauczania klasy.
4. Zasady komunikacji z uczniami określa nauczyciel.
5. W nauczaniu wykorzystana będzie komunikacja przy pomocy dziennika
elektronicznego, klasowych skrzynek mailowych, komunikatorów, grup
społecznościowych, platform edukacyjnych.
6. Przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierać treści z
podstawy programowej oraz będą:
  • zgodne z zatwierdzonym programem nauczania i planem dydaktycznym;
  • dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych w tym niepełnosprawności;
  • przygotowane z zastosowaniem oprogramowania darmowego.
7. Zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności będzie odbywać się na zasadach
uzgodnionych z nauczycielem, jednakże spójnych dla każdego przedmiotu.
8. Rodziców i uczniów, którzy mają problemy z brakiem sprzętu
uniemożliwiającego realizację nauczania zdalnego proszę o kontakt z
dyrektorem szkoły.
9. Brak możliwości uczenia się uczniów na odległość proszę zgłaszać do
dyrektora szkoły.
 
Szanowni Rodzice i Dzieci, życzymy Wam ale też sobie samym abyśmy
przetrwali ten czas w dobrym zdrowiu fizycznym i psychicznym.
Z życzeniami zdrowia i sił,
Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne