INFORMACJA DLA RODZICÓW WYCHOWANKÓW PRZEDSZKOLA

Zgodnie z informacjami przekazanymi na konferencji Rady Ministrów, informujemy, że od 6 maja Rząd dopuszcza możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli – na szczególnych zasadach.

W naszej placówce podejmowane są odpowiednie działania w kierunku utworzenia grupy o charakterze opiekuńczo – wychowawczym. Rodzice zainteresowani objęciem dziecka taką formą opieki, proszeni są o wypełnienie deklaracji (TUTAJ) oraz przesłanie na adres mailowy szkoły:

[email protected]

Po każdym tygodniu zostanie przeprowadzana weryfikacja deklaracji i podjęta ewentualna decyzja rozpoczęcia działalności placówki.
O takiej decyzji Rodzice zostaną powiadomieni na stronie internetowej szkoły.

Ministerstwo Edukacji Narodowej apeluje, by z placówek w pierwszej kolejności, mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli będzie przeprowadzone zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wytyczne do pobrania: <<KLIKNIJ>>