Art challenge !!!

Art challenge! – czyli odtworzenie wybranego dzieła sztuki w warunkach domowych – to inspirująca propozycja wielu światowych instytucji kulturalnych: wymaga świadomego wyboru dzieła malarskiego i aktywności całych rodzin, ale też rozwija kreatywność i wrażliwość na sztukę. W naszej szkole wyzwanie podjęli uczniowie realizujący wiedzę o kulturze w kl.VII.