Godziny wychowawcze ze światem w klasie VI

Godziny Wychowawcze ze Światem to program edukacyjny PAH (Polska Akcja Humanitarna), to cykl co najmniej 8 zajęć, które są pretekstem do dyskusji o bieżących wydarzeniach na świecie oraz wartościach takich jak solidarność, godność ludzka czy sprawiedliwość. Dzięki nim uczniowie i uczennice kształtują postawy otwartości i odpowiedzialności.
Program powstał w odpowiedzi na potrzebę prowadzenia atrakcyjnych zajęć wychowawczych oraz kształtowanie postaw (m.in. empatii, otwartości i osobistego zaangażowania) i umiejętności (m.in. współpracy).
Żyjemy w globalnym świecie, w którym nasze życie nieodwracalnie powiązane jest z życiem reszty planety. Nie możemy uniknąć tych współzależności, jednak często trudno nam je zrozumieć. Godziny Wychowawcze ze Światem to całoroczny cykl zajęć, które stanowią zaproszenie do zgłębiania wyzwań współczesnego świata. Podstawę edukacji globalnej stanowi kwestia sprawiedliwości i solidarności, zarówno w lokalnym jak i globalnym wymiarze.
Naszym celem jest nie tylko informowanie o tym, jaki nasz świat jest obecnie, ale także kształtowanie postaw, które pomogą nam uczynić go bardziej sprawiedliwym w przyszłości. W związku z tym na kolejnych zajęciach uczniowie i uczennice poznają takie wartości jak solidarność, szacunek i otwartość. Po skończonym programie, osoby uczestniczące poczują się bardziej odpowiedzialne za ich codzienne wybory i zachowania, które wpływają również na ludzi w innych częściach świata. Liczymy, że podczas wykonywania ćwiczeń odbędzie się wiele interesujących rozmów.
Program w wersji dla uczniów i uczennic klas 4-6 szkoły podstawowej, opiera się o publikację „Bazgrolnik. Moje związki ze światem” oraz materiał dydaktyczny dla wychowawców/czyń, który uzupełnia ćwiczenia z Bazgrolnika o tematy do rozmowy w klasie i metody do poprowadzenia tych dyskusji. Wśród tematów poruszanych w programie są kwestie takie jak: wojna, odpowiedzialna konsumpcja, kryzys klimatyczny, pomoc humanitarna, uchodźstwo i Cele Zrównoważonego Rozwoju. Tematy te są dostosowane do poziomu emocjonalnego i intelektualnego odbiorców/czyń i zostały obudowane ćwiczeniami, które angażują osoby uczestniczące w rozwiązywanie łamigłówek i zagadek.