EMOCJA – projekt edukacyjny

W roku szkolnym 2020/2021 klasa 4 bierze udział w realizacji projektu edukacyjnego pt. „Emocja”. Cele szczegółowe projektu:

  • Kształtowanie postawy empatii wśród dzieci i młodzieży;
  • Dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi;
  • Nauka szacunku wobec osób różniących się od nas między innymi wyglądem, zachowaniem, jak również cechami nie widocznymi na pierwszy rzut oka np. choroby serca, autyzm, cukrzyca;
  • Budowanie przyjaznego klimatu integracji;
  • Nauczanie, że wszyscy jesteśmy pełnowartościowymi ludźmi, pomimo różnic, które posiadamy;
  • Eliminowanie zachowań agresywnych wobec siebie;

Projekt składa się z 5 modułów.

      Naszą przygodę z realizacją projektu rozpoczęliśmy od krótkich zajęć, które wprowadziły nas                 w świat emocji. Stworzyliśmy w naszej klasie „Kącik Emocji”,  z którego korzystamy każdego dnia.

15 września 2020 r. obchodziliśmy Dzień Kropki- święto kreatywności, odwagi i zabawy. Tego dnia , uczniowie mieli okazję poznawać swoje mocne strony oraz zaprezentować swoje talenty. Dzień ten, uczciliśmy ubierając stroje przyozdobione różnokolorowymi kropkami. Dodatkowo wykonaliśmy pracę plastyczną „Kropka” tworząc plakat złożony z wyjątkowych kropek.

     Z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych obchodzonego 20 września, uczestniczyliśmy  w warsztatach, podczas których poznaliśmy podstawowe zwroty grzecznościowe  oraz alfabet   w języku migowym.  Warsztaty były okazją do rozwijania postawy empatii wobec osób niesłyszących.